dinsdag 7 november 2017

Wero natuur vandaag.

Vandaag leerden we over de toestanden waarin stoffen voorkomen.  Met een moeilijk woord : 'AGGREGATIETOESTANDEN'.
Daarover kregen we eerst uitleg met veel concrete voorbeelden en vervolgens werd alles nog eens herhaald  via een powerpoint.

Daarna werden we in 3 groepen verdeeld.  We kregen per groep een fiche met de beschrijving van de uit te voeren proefjes.  Eén leerling van de groep las de proef en bijpassende vragen voor, vervolgens werd er in groep voorspeld wat er zou gebeuren, daarna werd de proef concreet uitgevoerd en tenslotte gingen we na of  onze voorspelling klopte met de resultaten van de proef en trokken we een algemeen besluit.
Iedereen was heel actief en werkte heel goed mee.

Zo leerden wij veel nieuwe begrippen bij, zoals : smelten, stollen, condenseren, verdampen, vaste stof, vloeistof, gas, vat, ...
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten