zondag 19 november 2017

Boekenplaatsendans

Van de directeur kreeg iedere klas een mooi budget om nieuwe boeken te kopen, zodat de kinderen genoeg leesvoer hebben voor tijdens het dagelijks leeskwartiertje.
Om zoveel mogelijk boeken te verkennen hielden we een boeken - plaatsen - dans.
Onze juf liet zachte muziek spelen.  Ondertussen konden wij het boek dat op de bank voor ons lag, inkijken.  Wanneer de muziek stopte, schoven we allemaal een plaatsje verder.  Nu konden we een ander boek verkennen.  Dat ging zo door gedurende 20 minuten.  Op het einde mochten we bij het boek gaan staan dat we zeker nog willen lezen in de loop van het schooljaar.  De meeste interesse ging uit naar het boek 'Guiness of records 2016'.Talentenhoekenwerk : taaleiland

Tijdens talentenhoekenwerk vertoefden we op taaleiland.
We kregen eerst uitleg over de verschillende spelletjes voor Nederlands en Frans.
Zo konden we kiezen tussen :
* een ganzenbord    om nieuwe moeilijke woorden te leren schrijven
* woordkaartjes om het plaatsen van het weglatingsteken goed te oefenen.  Hierbij moesten we aan elkaar uitleggen waarom het weglatingsteken of apostrof daar moest geplaatst worden.
* een ganzenbord om de feestdagen en de data vlot te leren verwoorden in het Frans
* cijfertekenen : hierbij dicteerde de ene leerling in het Frans de getallen die moesten verbonden worden, de andere leerling moest goed luisteren en juist uitvoeren. 
Dat waren eens leuke manieren om onze talen te oefenen.
            

Maja : fotograaf van dienst

Tijdens de muzoles 'Sint en Piet in mozaïek' ruilde Maja haar beloningsbon in.  Ze wou fotograaf van dienst zijn.  Ze ging rond in de klas terwijl iedereen druk bezig was met mozaïekjes te tekenen.  Het was heel rustig en iedereen deed geconcentreerd zijn werk. 
Kijk maar hoe goed iedereen aan het werk was!


dinsdag 7 november 2017

Wero natuur vandaag.

Vandaag leerden we over de toestanden waarin stoffen voorkomen.  Met een moeilijk woord : 'AGGREGATIETOESTANDEN'.
Daarover kregen we eerst uitleg met veel concrete voorbeelden en vervolgens werd alles nog eens herhaald  via een powerpoint.

Daarna werden we in 3 groepen verdeeld.  We kregen per groep een fiche met de beschrijving van de uit te voeren proefjes.  Eén leerling van de groep las de proef en bijpassende vragen voor, vervolgens werd er in groep voorspeld wat er zou gebeuren, daarna werd de proef concreet uitgevoerd en tenslotte gingen we na of  onze voorspelling klopte met de resultaten van de proef en trokken we een algemeen besluit.
Iedereen was heel actief en werkte heel goed mee.

Zo leerden wij veel nieuwe begrippen bij, zoals : smelten, stollen, condenseren, verdampen, vaste stof, vloeistof, gas, vat, ...
 
 

Lisa speelde fotograaf van de dag

Lisa ruilde haar beloningsbon en speelde voor één dag de fotograaf.  Ze vond het leuk om op de speelplaats met vriendinnen leuke foto's te maken, tijdens de middagpauze en zelfs in de klas. 
Ze beleefde superleuke momenten.


En Kyan denkt : 'Zijn die meisjes nu helemaal zot geworden?'
En dit is de zotste bende van 5C   :-)